Cắt laser inox tấm 16mm, 20mm

Cắt laser inox tấm 16mm, 20mm

Cắt inox bằng laser mang lại một số lợi thế so với quy trình cắt cơ khí truyền thống là sản xuất nhanh hơn, giảm nhiễm bẩn phôi. Việc cắt laser inox tấm thường được sử dụng để làm chữ nổi trong quảng cáo, cắt khắc các chi tiết máy ngành cơ khí, xây dựng.
+84 932 149 559

Zalo