Khay cáp nhôm

Khay cáp nhôm

Khay cáp là hệ thống kết cấu cứng bao gồm một bộ phận hoặc cụm các bộ phận và phụ kiện liên quan nhằm mục đích bảo vệ, hỗ trợ, định tuyến và buộc chặt cáp. Hệ thống khay cáp là giải pháp thay thế cho hệ thống cáp mở hoặc hệ thống dẫn điện
+84 932 149 559

Zalo